در حالی که علیرضا خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی از تعیین تکلیف تکواندو در جلسه روز شنبه ۲۵ دی‌ماه خبر داده بود، با وجود گذشت دو روز از تاریخ فوق و برگزاری جلسه خبری از تعیین تکلیف نیست و مدیریت این فدراسیون مهم المپیکی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر همین اساس جلسه‌ای روز شنبه با حضور چند معاونت در وزارت ورزش برگزار و مقرر شد که با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در خصوص شرایط خاص ایجاد شده در مجمع تکواندو استعلام گرفته شود. این در حالی است که نامه فوق اواخر هفته گذشته ارسال شده و تاکنون پاسخی دریافت نشده است. نکته مهم‌تر اینکه معاونت حقوقی وزارت ورزش به حفظ شرایط موجود با توجه به انصراف سه نامزد حاضر در انتخابات و انتصاب نفر چهارم به عنوان معاونت توسعه ورزش قهرمانی رای داده بود. با تمام این تفاصیل، وزارت ورزش برای صدور حکم رییس جدید این فدراسیون منتظر استعلام فوق می‌باشد و به نظر می‌رسد تا پاسخ آن دریافت نشود، تکواندو همچنان باید بلاتکلیف باشد.