یکی از مواردی که هر ساله در لایحه بودجه اهمیت بسیار زیادی دارد، سهمی است که به ورزش تعلق می‌گیرد. این موضوع به خصوص با توجه به افزایش نرخ ارز و اعزام‌های بسیار زیاد هر ساله اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند. در همین راستا دولت در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد بودجه 239 میلیاردی را برای کمیته ملی المپیک ارائه کرده است. (۳۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای حقوق و دستمزد و ۲۰۸ میلیارد و ۴۹ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان برای سایر). همچنین در جدول متفرقه هم مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای کمک به آماده‌سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و جهانی لحاظ شده است. بودجه پیشنهادی دولت در سال 1400، مبلغ ۱۶۶ میلیارد  و ۹۰۰ میلیون تومان بود. از طرف دیگر بودجه پیشنهادی برای کمیته ملی پارالمپیک 127 میلیارد تومان(پنج میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای حقوق و دستمزد و ۱۲۱ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای سایر) اعلام شده است. در جدول متفرقه هم مبلغ ۱۲ میلیارد تومان برای کمک به آماده‌سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه‌ای و جهانی لحاظ شده است.