فدراسیون کشتی برای مربیان موفق رقابت‌های جهانی، پاداش 250 میلیون تومانی در نظر گرفته است. در قیاس با پاداش‌های قبلی، این رقم به شدت قابل توجه به نظر می‌رسد اما هنوز درآمد اهالی کشتی در ایران در قیاس با کشورهایی مثل آمریکا و روسیه قابل مقایسه نیست. البته که علیرضا دبیر تلاش زیادی در فدراسیون انجام داده اما بهتر است او به جای کوچینگ و ایستادن کنار تشک، تمرکزش را روی ورود سرمایه به کشتی استوار کند. در این صورت، ستاره‌های کشتی ایران به راحتی می‌توانند به لحاظ مالی در آرامش کامل قرار بگیرند. این ستاره‌ها و مربیان‌شان سزاوار دریافت پاداش‌های بیشتری هستند. البته هیچ یک از آنها برای پول در هیچ رقابتی حاضر نمی‌شوند اما این تلاش، شایسته دریافت پاداش‌های بیشر و مناسب‌تری است. دبیر و تیمش باید اسپانسرها را به طرف فدراسیون بکشانند و این نسل طلایی از جوانان کشتی ایران را از هر لحاظ تامین کنند.