بعد از انتخابات اخیر کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا (ATTU) که با معرفی «خلیل المنهدی» به عنوان رییس چهار سال آینده این کنفدراسیون همراه بود، جابه‌جایی‌هایی برای دفتر وی انجام شد. از آنجا که رییس پیشین ATTU چینی بود، مقر دفتر او هم در چین بود اما بعد از انتصاب المهندی به عنوان رییس جدید و از آنجا که وی قطری است، وی دفتر ریاست کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا را از چین به قطر منتقل کرد. این جابه‌جایی در مورد دفتر دبیرکل ATTU هم در حال انجام است. افشین بدیعی دبیرکل جدید کنفدراسیون تنیس روی میز در تلاش است در صورت حمایت‌های داخلی، دفتر خود را از غرب به شرق آسیا و جزیره کیش در ایران منتقل کند. این برای نخستین بار است که یک ایرانی دبیرکل تنیس روی میز آسیا می‌شود. بدیعی پیش از این نایب رییس تنیس روی میز آسیای میانه بود.