فدراسیون جهانی والیبال پس از مسابقات قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان که با قهرمانی تیم ایتالیا به پایان رسید، رنکینگ جدید تیم‌های جهان را اعلام کرد که تیم جوانان ایران بر اساس آن با سقوطی 11 پله‌ای مواجه شد. در رنکینگ جدید، ایتالیا و روسیه با حفظ جایگاه خود در مکان‌های اول و دوم هستند و لهستان، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان، کوبا، مصر، برزیل و کامرون در مکان‌های سوم تا هشتم هستند. تیم جوانان ایران با قرار گرفتن در مکان نهم مسابقات قهرمانی جهان با سقوطی 11 پله‌ای در جایگاه سیزدهم رنکینگ جهانی ایستاد.