غزاله حسینی دختر وزنه‌بردار ایران در دسته 55 کیلوگرم، توانست در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به میزبانی عربستان اولین رکورد مجموع دختران ایران را ثبت کند. او توانست در رده هشتم این مسابقات قرار بگیرد.  پیش از این دو نماینده ایران اوت شده بودند. حسینی با رکورد ۶۸ یک ضرب، ۸۴ دوضرب و مجموع ۱۵۲ کیلوگرم در رده هشتم نوجوانان جهان قرار گرفت. امیلی استپ وزنه‌بردار آمریکا توانست با مهار وزنه ۸۹ کیلوگرم، رکورد یک ضرب نوجوانان جهان را یک کیلوگرم ارتقا دهد. او در مجموع با رکورد ۱۹۸ کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد مجموع نوجوانان جهان را نیز شکست .