عمل جراحی پله موفقیت‌آمیز بوده است. به گزارش ایلنا، پله اسطوره برزیلی، روز شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت تا تومور مشکوکی را از روده بزرگ خود خارج کند. او با انتشار پیامی در حساب اینستاگرامش، از بهبود حال خود خبر داد: «... شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفتم تا یک ضایعه مشکوک در کولون راست برداشته شود. تومور طی آزمایش‌هایی که هفته گذشته به آن اشاره کردم، شناسایی شد. خوشبختانه من عادت دارم در کنار شما پیروزی‌های بزرگی را جشن بگیرم. در این جدال، با لبخندی بر لب و خوش‌بینی و خوشحالی فراوان برای زندگی‌  می‌جنگم.»  پله ۸۰ ساله، به مدت شش روز در بیمارستان بستری بود و به گفته مدیر برنامه‌‌های او هیچ مسئله‌ای برای نگرانی در ارتباط با حال این اسطوره وجود ندارد.