دانشگاه پرسپولیس بعد از ۹ سال فعالیت به کار خود پایان داد و به دانشجویان اعلام شد کار را در دانشگاه طبرسی مرزداران دنبال کنند. به گزارش ایلنا، این دانشگاه که در دوره مدیریت محمد رویانیان با سر و صدای زیاد فعالیت خود را آغاز کرد، طی این مدت در رشته‌های مختلف فضای آموزشی برای دانشجویان شکل داده و قرار بود به عنوان یکی از بخش‌های درآمدزا برای باشگاه کار را دنبال کند،اما طبق دستورالعمل جدید شرایط ادامه همکاری را نخواهد داشت. دلیل این موضوع عدم حمایت از سوی باشگاه و عدم دریافت مجوز عنوان شده است.