یکی از اولین خبرهای کشتی بعد از بازی‌های المپیک احتمال بسیار زیاد قطع همکاری با غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بود، چراکه به اعتقاد مسئولان و اهالی این رشته، تیم آزاد برخلاف فرنگی نتوانست در توکیو انتظارات را برآورده کند. در همین راستا گفته می‌شود جایگاه محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های جهانی همچنان تثبیت شده است. غلامرضا محمدی اما از یکسال قبل از المپیک هم اختلاف نظرهای فراوانی با فدراسیون داشت و بر هیچ‌کس پوشیده نیست که او همه چیز را تحمل کرد تا فقط در المپیک حضور یابد. او سال گذشته نیز بارها از سوی فدراسیون کشتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تهدید به کنار گذاشتن از تیم ملی شد اما باز هم به هر طریقی ماند و کارش را برای المپیک ادامه داد. الان هم بعید به نظر می‌رسد فدراسیون تمایلی چندانی برای ادامه همکاری با او داشته باشد.