امروز محمدرضا گرایی آخرین فرنگی‌کار ایرانی است که باید کار خود را در توکیو آغاز کند. کشتی فرنگی ایران برای توکیو موفق به کسب پنج سهمیه شده بود که علیرضا نجاتی در وزن 60 کیلوگرم حذف شد، امین میرزازاده در 130 کیلوگرم پنجم شد و محمدهادی ساروی و محمدعلی گرایی در اوزان 97 و 77 کیلوگرم امروز در رده‌بندی روی تشک می‌روند. به این ترتیب محمدرضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم آخرین امید کشتی فرنگی برای حضور در فینال المپیک است. او پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف هورتا از کلمبیا می‌رود و در صورت پیروزی بر این کشتی‌گیر در دور سوم با برنده کشتی میان فرانک استابلر قهرمان جهان از آلمان و مته نمس از صربستان کشتی می‌گیرد. در این وزن ۱۷ نفر حضور دارند. در گروه گرایی اسماعیل بوررو قهرمان جهان و المپیک از کوبا نیز حضور دارد.