کیانوش رستمی قهرمان اسبق جهان و المپیک یکی از وزنه‌برداران غایب المپیک توکیو محسوب می‌شود که با وجود فراز و نشیب‌های فراوان نتوانست سهمیه المپیک را کسب کند. هر چند او بعد از قطعی شدن ناکامی کسب سهمیه در شهر خود به امور شخصی و استراحت می‌پردازد، اما فدراسیون وزنه‌برداری از او خواسته برای انجام تست دوپینگ به تهران مراجعه کند تا مورد تست دوپینگ از سوی ماموران وادا قرار گیرد. رستمی در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«آماده انجام تست دوپینگ است و همیشه هم آماده خواهد بود.» ضمن اینکه او طعنه‌ای هم به فدراسیون وزنه‌برداری زده که همیشه فقط به دلیل بحث دوپینگ با او تماس می‌گیرد! رستمی پیش از این هم عنوان کرده بود که فدراسیون تنها زمان دادن تست دوپینگ یاد این ورزشکار می‌افتد. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری اوایل سال جاری لیستی از وزنه‌برداران ایرانی منتشر کرد که باید در هر زمان و مکان آماده تست دوپینگ باشند. بر این اساس نام کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی داودی، ایوب موسوی و علی هاشمی در این لیست قرار دارد.