امیررضا خادم معاون سابق وزیر ورزش درباره کاهش بودجه ورزش در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت:«این یک مصیبت است که نمی‌توان چنین چیزی را تصور کرد. زمانی که من در معاونت پارلمانی وزارت ورزش بودم بعد از چند سال رایزنی با نمایندگان مجلس، در نهایت بودجه ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده را گرفتیم و نمایندگان مجلس کمک کردند این موضوع در قانون برنامه گنجانده شود، عوارض سیگار و نوشابه‌های گازدار هم همینطور بود. ما پیشنهاد داده بودیم این موضوع به صورت دائمی در قانون تصویب شود. این پیشنهاد رای آورد و به صحن رفت اما بعد من نبودم که بخواهم دفاع کنم.» او با اشاره به کاهش پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بودجه ورزش عنوان کرد:«بودجه ورزش در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان است که مبلغ پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد آن برای سال بعد کاهش خواهد یافت. وزارت ورزش می‌تواند لایحه دو فوریتی را به مجلس ارسال کرده و درخواست اصلاح دهد، در غیر این صورت هر شخصی که در وزارت ورزش باشد با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهد شد.» خادم افزود:«شنیدم آقای رئیسی کار ساماندهی دولت جدید را آغاز کرده و در حال رایزنی است. امیدوارم او این مطلب را به عنوان یکی از اولویت‌هایش قرار و دستور دهد موضوع به صورت جدی پیگیری شود، در غیر این صورت شاهد چالش سنگینی در حوزه ورزش و جوانان خواهیم بود.»