در حالی که مهرشاد افقری شناگر ایران توانسته بود سهمیه B المپیک را به دست بیاورد، متین بالسینی با سهمیه یونیورسالیتی راهی توکیو خواهد شد. طبق قوانین فدراسیون جهانی بهترین شناگران که رکورد B المپیک را در هر ماده کسب می‌کنند، مستقیم به المپیک می‌روند. افقری با زمان 53.46 در ماده 100 متر پروانه رکورد ورودی B المپیک (53.52 ) را ثبت کرد. اما بعد از اعلام رکوردهای ثبت شده سایر شناگران در تورنمنت‌های مختلف جهان، مشخص شد که رکورد ثبت شده او برای ورود به المپیک از طریق سهمیه B کافی نیست. از آنجایی که مهرشاد افقری در تاریخ 25 ژوئن موفق به ثبت رکورد شده، فدراسیون جهانی اعلام کرد این رکورد به دست آمده خارج از آخرین زمان (20 جون 2021) برای بررسی برنامه سهمیه یونیورسالیتی بوده و به همین دلیل این سهمیه نیز به وی تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل فدراسیون جهانی شنا، شناگر ایران که دارای بهترین فینا پوینت تا تاریخ 20 ژوئن (آخرین مهلت بررسی سهمیه یونیورسالیتی) است را به عنوان نماینده ایران در المپیک معرفی کرد. بدین ترتیب متین بالسینی شناگر ماده 200 متر پروانه تیم ملی ایران وارد دسته‌بندی بازی‌های المپیک شد.