بعد از مسابقات کسب سهمیه المپیک صربستان که شناگران ایران نتوانستند سهمیه مستقیم المپیک را کسب کنند، مجوز حضور یک شناگر در المپیک تحت عنوان سهمیه یونیورسالیتی (سهمیه اعطایی فدراسیون جهانی) به شنای ایران داده شده است. فینا سهمیه یونیورسالیتی را به بهترین شناگر اعطا خواهد کرد که باید دید با توجه به رکوردهای شناگران ایران (متین بالسینی، بنیامین قره‌حسنلو، سینا غلامپور و مهدی انصاری) این سهمیه به کدام شناگر تعلق می‌گیرد. البته ممکن است به سبب رکوردهای شناگران که به ورودی المپیک نزدیک بود ایران بتواند یک سهمیه یونیورسالیتی دیگر نیز بگیرد و دو نماینده ایران در المپیک شرکت کنند. از طرف دیگر ممکن است یک یا دو شناگر ایران راهی مسابقات کسب سهمیه المپیک بوسنی شوند و شانس خود را برای کسب مستقیم سهمیه المپیک امتحان کنند. متین بالسینی در ۲۰۰ متر پروانه و بنیامین قره‌حسنلو در ۵۰ متر آزاد رکوردهای خوبی در مسابقات صربستان ثبت کردند و تنها چند صدم ثانیه با ورودی المپیک فاصله داشتند که ممکن است راهی مسابقات بوسنی شوند و برای کسب سهمیه مستقیم تلاش کنند. به هرحال اکنون شنای ایران یک نماینده از طریق سهمیه یونیورسالیتی در المپیک توکیو خواهد داشت که ممکن است از طریق سهمیه مستقیم یا یک سهمیه یونیورسالیتی دیگر تعداد نمایندگان شنای ایران در توکیو افزایش یابد.