نتیجه بررسی‌هایی که روی آسیب‌دیدگی احسان حدادی و وضعیت او برای حضور در المپیک توکیو انجام شده، کاملا خلاف تمام حرف و حدیث‌هایی است که طی یک ماه گذشته در این زمینه مطرح شده بود. یک ماه پیش اینگونه اعلام شد که حدادی در جریان تمریناتش در آمریکا از ناحیه دیسک کمر دچار آسیب‌دیدگی شده است. البته عدم حضور او در ایران باعث شد در مورد شدت مصدومیتش اظهار نظر پزشکی دقیقی صورت نگیرد با این حال صحبت هایی در مورد حاد بودن این آسیب دیدگی مطرح شده بود به گونه‌ای که حتی اعزام وی به توکیو را هم با حرف و حدیث مواجه کرده بود. در همین زمینه هفته گذشته و به فاصله چند روز پس از بازگشت احسان حدادی به کشور، فدراسیون پزشکی ورزشی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه پزشکی برای وی کرد تا در حضور متخصصین مغز و اعصاب، جراح کمر، فیزیوتراپ معتمد فدراسیون و ... وضعیت این المپین و شرایطش برای اعزام به توکیو بررسی شود. غلامرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به نتیجه این کمیسیون تاکید کرد که مصدومیت احسان حدادی به گونه‌ای نیست که شرایط اعزام به المپیک توکیو را نداشته باشد. حال باید دید که با این شرایط حدادی چه روندی را در پیش خواهد داشت. انتظارات از او تکرار مدال المپیک است.