سیدرضا صالحی‌امیری رییس کمیته ملی المپیک در خصوص پیگیری کارها برای المپیک توکیو، عنوان کرد:«ارز مورد نیاز تامین و لباس کاروان نیز انتخاب شده و در حال تولید است. زمان اعزام و بازگشت تیم‌ها مشخص شده و در حال نهایی کردن بلیت‌ها هستیم که در این خصوص با آژانس‌های معتبر صحبت کرده‌ایم. ژاپن هم اعلام کرده پنج روز قبل از مسابقات پذیرش دارد و ورزشکاران دو روز بعد از مسابقه باید توکیو را ترک کنند، به همین دلیل تعداد پروازها زیاد است.» او درباره انتخاب پرچمدار ایران در المپیک، عنوان داشت:«سعی می‌کنیم در جلسه آتی در مورد پرچمدار تصمیم‌گیری کنیم. البته پیشنهاداتی مطرح شده اما رژه کاروان نداریم و هر کشور تنها ۱۰ سهمیه دارد، حتی ممکن است به یک سهمیه هم برسد. لباس رژه را آماده کردیم اگر شرایط رژه فراهم شود ما مشکلی نداریم و با لباس متحدالشکل در مراسم حضور خواهیم داشت.»