در حالی که فدراسیون قایقرانی در دو راهی انتخاب قایق المپیکی ایران در روئینگ از بین بهمن نصیری و نازنین ملایی بود، نصیری از حضور در المپیک انصراف داد تا این فرصت را در اختیار ملایی قرار بدهد. نصیری با این تصمیم فدراسیون را از این تصمیم سخت نجات داد. علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی در جلسه روز گذشته خود درباره این اتفاق تصریح کرد:«برای انتخاب دو عزیز اعزامی به المپیک چالش‌هایی به وجود آمد. یکی از ورزشکاران (نصیری) پناهنده آذربایجان شد، اما توانستیم او را برگردانیم. بین نازنین ملایی و بهمن نصیری یکی باید به المپیک می‌رفت. نصیری با من تماس گرفت و گفت به خاطر فشاری که روی رییس فدراسیون هست المپیک نمی‌رود. کار سختی است من خیلی تلاش کردم. او می‌تواند المپیک بعدی حضور داشته باشد.» وی افزود:«همه انتظار داشتند بین دو ورزشکار یکی را انتخاب کنیم. فشار زیادی روی من بود اما بهمن کاری انجام داد که می‌توان نام پهلوان را روی او گذاشت. برای من این کار ارزشمند است. به عنوان پدر خانواده قایقرانی تلاش می‌کنم هر چیزی المپین‌ها بگیرند، بهمن هم بگیرد. صالحی‌امیری هم پذیرفت فرقی بین نصیری و المپین‌ها نیست. دغدغه اصلی او شغل نصیری بود و قرار است در این خصوص پیگیری شود.»