مسابقات قهرمانی جهان تنیس روی میز به عنوان مهم‌ترین رویداد این رشته که تعیین‌کننده وضعیت پینگ‌پنگ بازان جهان برای حضور در بزرگ‌ترین آوردگاه جهان است از امروز در قطر آغاز و با برگزاری مسابقات گزینشی در سطح قاره پیگیری می‌شود. با برگزاری اولین مسابقات گزینشی در قطر چهار نفر از مسافران توکیو معرفی می‌شوند. بعد از آن پینگ‌پنگ بازان آسیایی رقابت خود را برای تعیین تکلیف سهمیه‌های منطقه‌ای این قاره ادامه می‌دهند. نوشاد و نیما عالمیان همراه با ندا شهسواری و شیما صفایی نمایندگان تنیس روی میز ایران در مسابقات گزینشی المپیک در سطح جهانی و قاره‌ای هستند که از امروز دیدارهای خود را در این میادین آغاز می‌کنند به این امید که بتوانند برای هفتمین بار تنیس روی میز ایران را المپیکی کنند. شانس نمایندگان ایران برای اینکه بتوانند از رقابت با حریفان جهانی خود صاحب سهمیه شوند خیلی زیاد نیست اما این دیدارها می‌توانند تدارکات خوبی باشد برای آنها تا شانس خود را برای دستیابی به تک سهمیه در نظر گرفته شده برای آسیای میانه - در هر دو بخش مردان و بانوان - بیشتر کنند. قزاقستان و ازبکستان حریفان اصلی پینگ‌پنگ بازان کشورمان در هر دو بخش مردان و بانوان در آسیای میانه هستند که شاید بتوانند برای آنها در راه کسب سهمیه المپیک دست و پا گیر شوند. اگرچه برادران عالمیان و ندا شهسواری تجربه المپیکی شدن در رقابت با نمایندگان این کشورها را دارند.