سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از جلسه این فراکسیون با نواب روسای فدراسیون‌ها، فرهادی‌زاد معاون توسعه ورزش بانوان و تقی‌زاده معاون پارلمانی وزارت ورزش خبر داد و گفت که در این جلسه درباره ارتقای ساختار ورزش بانوان، تعیین تکلیف وضعیت مشاغل ورزشی و به تبع آن بیمه ورزشکاران و مربیان بحث و بررسی صورت گرفت. سارا فلاحی در این باره گفت: «در این جلسه در رابطه با ارتقای ساختار ورزش بانوان، تعیین تکلیف وضعیت مشاغل ورزشی و به تبع آن بیمه ورزشکاران و مربیان، بازتاب رسانه‌ای ورزش بانوان، فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای ورزش قهرمانی و بودجه اختصاصی ورزش بانوان بحث و تبادل نظر شد.» فلاحی افزود: «در این جلسه فراکسیون زنان بعد از شنیدن مشکلات و مطالبات حوزه ورزش بانوان قول داد که حتی المقدور در عرصه قانونگذاری و نظارت شرایط حل مشکلات حوزه ورزش بانوان را فراهم کند. همچنین در این جلسه مقرر شد پیرامون پیشنهادهای وزارت ورزش برای برنامه هفتم توسعه به زودی جلسه‌ای با حضور معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و فراکسیون زنان برگزار شود.»