شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث شد تا فدراسیون جهانی ژیمناستیک هم تغییراتی در تقویم جهانی خود در سال ۲۰۲۱ بدهد. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک، مسابقات ژیمناستیک هنری آلمان و کاپ جهانی ترامپولین باکو لغو شد و چند مسابقه دیگر هم به تعویق افتاد. کاپ جهانی ژیمناستیک هنری قرار بود روزهای هفت تا ۱۰ اسفند برگزارشود. کاپ جهانی ترامپولین هم روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن در باکو برنامه‌ریزی شده بود که هر دو لغو شد. کاپ جهانی ژیمناستیک آکروباتیک در روسیه، پرتغال و بلژیک به تعویق افتاد که فقط زمان جدید مسابقات پرتغال اعلام شده که قرار است ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت برگزار شود. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک، کاپ جهانی مسابقات ایروبیک در توکیو هم به تعویق افتاده که زمان جدید آن هنوز اعلام نشده است.