رضا صالحی‌امیری رییس کمیته ملی المپیک از کمک یک میلیارد تومانی به کشتی‌گیران و مربیان آزاد و فرنگی خبر داد. قرار است این مبلغ طی یکی، دو روز آینده به حساب فدراسیون واریز شود. این یک میلیارد کمک ویژه کمیته المپیک به کشتی است و رییس کمیته المپیک تاکید کرده نمی‌توانیم به بقیه فدراسیون‌ها این کمک را داشته باشیم. پیش از این محمد بنا از عدم حمایت‌های کافی کمیته المپیک از تیم‌های ملی کشتی در سال المپیک انتقاد کرده بود که نظر می‌رسد این انتقادات کارساز بوده است.