سقوط وزنه‌برداری جهان و آغاز روزهای رو به زوال این رشته از زمانی آغاز شد که «تاماش آیان» رییس پیشین فدراسیون جهانی وزنه‌برداری با انبوهی از اتهامات فساد مالی و اداری از صحنه مدیریت کنار گذاشته شد و مشکلات مختلف مدیریتی و ساختاری از جمله رشد فزاینده دوپینگ و پرداخت رشوه‌های نجومی از آیان برای فدراسیون جهانی به ارث ماند. با رفتن آیان، اختلافات درونی متولیان فدراسیون جهانی بار دیگر نشان داد، این خانه از پای بست ویران است. این وضعیت تا بدان جا پیش رفت که توماس باخ رییس کمیته بین‌المللی المپیک نیز از آینده مدیریت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری ابراز نگرانی کرد و صراحتا از احتمال حذف این رشته از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس خبر داد. در این راستا علی مرادی رییس فدراسیون ایران با احساس خطر از این موضوع اعلام کرد باید اصلاحات جدی در این فدراسیون انجام شود و با هشدارهایی که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک داده شده، بعید نیست این اقدامات سبب حذف وزنه‌برداری از المپیک تابستانی شود.