اسماعیل عبادی مربی تیم ملی کامپوند درباره شرایط تمرینی تیمش گفت:«در دو مرحله اردویی که داشتیم بیشتر سعی کردیم روی بحث آماده‌سازی کمانداران، تقویت عضلاتی که درگیر کمان هستند و آمادگی روانی ورزشکاران کار کنیم تا کم کم آنها را برای تمرینات حرفه‌ای و مسابقات آماده کنیم. با توجه به این که امسال تمام رویدادهای بین‌المللی به خاطر کرونا لغو شد، سعی داریم تمرینات خود را حتی در شرایط کرونایی با جدیت انجام دهیم تا آمادگی بدنی ورزشکاران را حفظ و آنها را برای مسابقاتی که فدراسیون در نظر دارد، آماده کنیم.»  وی با اشاره به جوانگرایی تیم ملی کامپوند گفت:«نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد ترکیب تیم تغییر کرده و جوان شده است. با هدف‌گذاری می‌خواهیم با حضور قدرتمند در مسابقات آینده تیم کامپوند را دوباره در آسیا و جهان مطرح کنیم و به جایگاه قبل بازگردیم.»