بعد از هفت،هشت ماه تعطیلی اردوی تیم ملی وزنه‌برداری و در شرایطی که نام کیانوش رستمی در لیست دعوت شدگان به تیم ملی از سوی برخواه به چشم می‌خورد، بار دیگر این وزنه‌بردار حاضر نشد در کنار سایر ملی‌پوشان در اردو حاضر شود. رستمی که از چند سال قبل روش عجیبی را برای تمرینات خود در نظر گرفته و حاضر نیست زیر نظر مربیان تیم ملی تمرین کند، در المپیک ریو به مدال طلا دست پیدا کرد و به واسطه آن توانست به سیستم تمرین انفرادی ادامه دهد. با اینکه نتایج سال های اخیر کیانوش و اوت کردن او در چند رویداد مهم نشان داده که دیگر روش تمرینی او هم جواب نمی‌دهد، اما همچنان این وزنه‌بردار تاکید دارد که باید به صورت جداگانه حمایت شود تا به المپیک برسد. محسن بیرانوند دبیر فدراسیون می‌گوید که کیانوش با یکی از مربیان تماس گرفته و درباره غیبت خود توضیح داده، اما بعید است که او دلیل موجهی برای غیبت خود داشته باشد. همچنین بیرانوند در واکنشی عجیب درباره غیبت بیرانوند، توپ را به زمین کادر فنی انداخت که این موضوع را باید از کادر فنی تیم ملی سوال پرسید! در ماه‌های اخیر اختلافات بین کیانوش رستمی و فدراسیون نه‌تنها حل نشده، بلکه رییس فدراسیون هم در چند برهه تاکید کرده که این وزنه‌بردار باید در چارچوب تیم ملی تمرین کند. حالا باید نشست و دید فدراسیون چه تصمیمی در قبال کیانوش رستمی خواهد گرفت؛ در حالی که در دسته 96 کیلوگرم سهراب مرادی آماده را هم برای حضور در المپیک در دسترس دارد. شاید این بار غیبت رستمی به قیمت از دست رفتن المپیک برای او تمام شود.