در حالی که اتحادیه جهانی کشتی همچنان در ابهام و سردرگمی برگزاری یا لغو رقابت‌های جهانی ۲۰۲۰ صربستان به سر می برد، متولیان کشتی کشورهای صاحبنام از جمله ایران در حال تجهیز و تدارک برای حضور احتمالی در این رقابت‌ها هستند. متولیان کشتی کشورمان با برگزاری لیگ برتر توانستند بخشی از برنامه‌های خود در بحث محک زدن توان جسمی و روحی آزاد و فرنگی‌کاران را اجرایی کنند. شیوع ویروس کرونا نه‌تنها اردوهای تیم ملی را تعطیل کرد، بلکه باعث شد رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی برای مسابقات جهانی ۲۰۲۰ صربستان هم با توجه به شرایط موجود، منتفی شود. مسابقاتی که سال گذشته از سوی فدراسیون کشتی، تاکید فراوانی بر اجرای آن شد و قرار بود امسال با حال و هوای متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی برگزار شود. به همین دلیل متولیان کشتی کشورمان به فکر جایگزینی برای رقابت‌های انتخابی به منظور گزینش کشتی‌گیران اعزامی به مسابقات جهانی هستند و در نظر دارند در صورت قطعیت برگزاری این مسابقات، در چیدمان ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی با مشکلی روبه‌رو نشوند. بر این اساس با منتفی شدن رقابت‌های انتخابی و محدودیت زمان باقی‌مانده تا مسابقات جهانی، ملی‌پوش‌ها با توجه به نتایج و عملکردشان در جام تختی و قهرمانی کشور انتخاب خواهند شد. البته عملکرد کشتی‌گیران در لیگ برتر هم نقش بسیار مهمی در رسیدن آنها به ترکیب تیم ملی دارد و حضور کادرهای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در لیگ و زیر نظر گرفتن این رقابت‌ها مهر تاییدی بر آن است. چه بسا بنا و محمدی نیز از اهمیت لیگ برای انتخاب ترکیب تیم ملی نیز صحبت کرده بودند. در هر حال فیلا هنوز تصمیمی برای برگزاری مسابقات جهانی نگرفته تا همه چیز بلاتکلیف مانده باشد.