فدراسیون انجمن‌های ورزشی مدعی است که برای حضور دو ورزشکار در رشته موج‌سواری بانوان برای بازی‌های آسیایی ساحلی تمام اقدامات را به موقع انجام داده است اما گویا نام دختران موج‌سوار در لیست ورزشکاران اعزامی ثبت نشده است. به گفته نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن‌های ورزشی هنوز کمیته ملی المپیک حتی پاسخ درستی در خصوص این اقدام نداده است. لیلا محمدیان می‌گوید که باید کمیته ملی المپیک پاسخی برای این اقدام ارائه دهد تا بتوان ورزشکاران و رسانه‌ها را قانع کرد. او درباره این ماجرا گفت: «تقریبا یک ماه قبل رئیس انجمن به من این موضوع را اطلاع داد. من از روابط بین‌الملل فدراسیون سوال کردم، تمامی نامه‌نگاری‌ها و اقدامات لازم از سوی فدراسیون درست و به موقع بوده است و مشکلی وجود نداشته است اما متاسفانه کمیته ملی المپیک جواب درستی به ما نمی‌دهد.» نایب رئیس بانوان فدراسیون انجمن‌های ورزشی گفت: «رئیس انجمن موج سواری را به کمیته ملی المپیک فرستادم تا جواب بگیرد. ما باید جواب ورزشکار را بدهیم، ورزشکار در حال تمرین است، مدال قهرمانی آسیا دارد. باید بداند چرا به مسابقه اعزام نمی‌شود. باید یک جواب قانع کننده بدهند.»