قضات دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش در پایان رسیدگی به پرونده ایران به فدراسیون‌های جودو جهانی و ایران ۳۰ روز مهلت دادند تا به توافق دست پیدا کنند. وکیل پرونده ایران در پایان جلسه گفت:«اساسا سیاست وکلای فدراسیون جودو ایران بر این بود که تلاش کنند هم اعتبار شهود معرفی شده از طرف فدراسیون جهانی را زیر سوال ببرند هم این موضوع مورد توجه قرار گرفت که تا چه اندازه اقدام فدراسیون جهانی جودو علیه فدراسیون ایران با مبانی و مقررات ورزشی از جمله اساسنامه فدراسیون جودو تطابق دارد.» وی ادامه داد:«با این رویکرد پس از ارائه دفاعیات و ادله‌ای هم که از سوی وکلای طرف مقابل صورت گرفت، هیات داوران در پایان جلسه پس از استماع تمامی دفاعیات اعلام کرد که هرچند قضات دادگاه ورزش آمادگی دارند برای اینکه اعلام رأی کنند، اما استثنائا این فرصت را به روسای فدراسیون جهانی جودو و ایران دادند تا چنانچه بتوانند ظرف کمتر از ۳۰ روز به توافق و تفاهم دست پیدا کنند، دادگاه تفاهم را مبنای رأی خودش قرار بدهد، در غیر این صورت دادگاه روند رسیدگی خودش را تکمیل خواهد کرد و رأی خودش را اعلام خواهد کرد.» گفته می‌شود گفتگوی 30 دقیقه‌ای که میراسماعیلی با ویزر رییس فدراسیون جهانی داشت، در اتخاذ این تصمیم بی‌اثر نبوده است.