نشست هماهنگی برگزاری لیگ‌های سال ‌جاری با حضور مجید نیری دبیر فدراسیون تکواندو برگزار شد. در این نشست محسن تمجید سرپرست سازمان لیگ، مصطفی بابایی دبیر سازمان لیگ، سرپرستان و مربیان تیم‌های متقاضی به منظور شرکت در لیگ تکواندو نوجوانان و بزرگسالان سال‌جاری حضور داشتند. بر اساس دعوت نامه‌ای که سازمان لیگ تکواندو برای تیم‌های متقاضی حضور در لیگ ارسال کرده بود نمایندگان‌ باشگاه‌ها در این نشست هماهنگی شرکت کردند و آئین‌نامه رقابت‌های لیگ در سال ۱۳۹۹ بررسی شد. چنانچه مجوز برپایی مسابقات از سوی وزارت ورزش و ستاد مقابله با کرونا در ورزش صادر شود رقابت‌ها آغاز خواهد شد.