یک شرکت تبلیغاتی در دوره ریاست گذشته فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، بدون طی شدن مراحل و تشریفات مزایده و در فاصله چهار ماه به پایان ریاست صیدانلو، با ضمانتی 23 میلیون تومانی، سه ساله صاحب کل امتیاز انحصاری تبلیغات فدراسیون شد. بعد از ورود سازمان بازرسی به مسائل مدیریتی ریاست گذشته فدراسیون، حالا نوبت به شکایت شریک تبلیغاتی این فدراسیون در زمان صیدانلو رسیده و این دادگاه به زودی برگزار می‌شود. بر اساس شنیده‌ها، این شرکت به عنوان سامانه هواداری وارد شد و در نهایت بدون طی تشریفات و آیین‌نامه‌های مالی وزارت ورزش، با ضمانتی 23 میلیون تومانی قراردادی سه ساله تحت عنوان مجری انحصاری تبلیغات با رییس سابق این فدراسیون امضا کرد! بعد از خودداری سرپرست کنونی فدراسیون از اجرای این قرارداد که فاقد مبنای قانونی از نظر وزارت ورزش و اداره کل حقوقی است، خبر رسیده این شرکت که پادرمیانی مسئولان وزارت ورزش را هم نپذیرفته، کار را به شکایت حقوقی کشانده و به زودی دادگاه رسیدگی به این قرارداد عجیب که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور هم قرار گرفته، تشکیل می‌شود.