محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی گفت:«با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز رسمی برگزاری اردوهای تیم‌های ملی را به صورت محدود و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به فدراسیون کشتی داد، فدراسیون کشتی نیز در مرحله اول جلسه فنی را با حضور علیرضا دبیر و حمید سوریان رییس و نایب رئیس و محسن کاوه مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد برگزار کرد. در این جلسه پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته، نفرات حاضر به این نتیجه رسیدند تا ابتدا اردوهای چهار روزه‌ای را به صورت قرنطینه و مجزا در زمان‌های متفاوت برای هریک از تیم‌های آزاد و فرنگی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور نفرات محدود برگزار کنند.» او افزود:«البته جلسه فنی دیگری نیز با حضور حمید سوریان نایب رییس فدراسیون و کادرهای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد در مورد نحوه و چگونگی دعوت نفرات و نحوه برگزاری این اردوها چه از نظر فنی و چه از نظر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار و پس از آن تاریخ برگزاری مشخص خواهد شد.» وی با بیان اینکه نفرات دعوت شده به این اردوها باید ابتدا تست سلامت کرونا را داشته باشند و سپس در تمرینات حاضر شوند، عنوان داشت:«قرار شده این مرحله از تمرینات با تعداد نفرات خیلی محدود و با هدف ارزیابی جسمانی، روحی و روانی کشتی‌گیران برگزار و به نوعی تقویت روحیه برای آنها باشد.»