فضل‌ا... باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی درباره اینکه با توجه به صدور مجوز برای برگزاری اردو در رشته‌هایی مانند تکواندو و کشتی، شمشیربازی دنبال برگزاری اردو نیست،  بیان کرد:«اگر این مجوز برای رشته‌هایی مانند کشتی و تکواندو صادر شود، اتوماتیک‌وار برای شمشیربازی هم صادر شده چون برخورد در رشته ما خیلی کمتر از رشته‌ای مانند کشتی است. اما ما فعلا در تلاش هستیم آمادگی ملی‌پوشان حفظ شود وقتی هم که مسابقه نیست فقط ملی‌پوشان باید آمادگی داشته باشند تا رقابت‌ها آغاز شود. ملی‌پوشان در شهرهای خود دارند تمرین می‌کنند و نفرات المپیکی هم دائم با آقای فخری سرمربی تیم ملی در ارتباط هستند و مرور تاکتیک‌ها را انجام می‌دهند. ما ملی‌پوشان را رها نمی‌کنیم چون در سال ۲۰۲۱، مدال المپیک می‌خواهیم.» باقرزاده در پاسخ به این پرسش که هنوز تصمیم ندارید لیگ شمشیربازی را برگزار کنید، گفت:«به هندبال مجوز بدهند ما هم شروع می‌کنیم چون برخورد در رشته‌ای مانند هندبال خیلی زیاد است وقتی به آن مجوز بدهند بنابراین ما هم می‌توانیم لیگ را شروع کنیم.»