علی ثمری قهرمان پرتاب وزنه آسیا با اشاره به رد صلاحیت کیهانی برای انتخابات دوومیدانی گفت:«خدا را شکر می‌کنم که این اتفاق افتاد و رد صلاحیت او لطف وزارت ورزش در حق این رشته بود. کیهانی در زمان ریاست خود در فدراسیون می توانست دست خیلی از ورزشکاران را بگیرد، اما همه را نابود کرد. در چهار سال گذشته احترام‌ها از بین رفته بود و همه با هم دشمن شده بودند که این همه حاصل مدیریت او بود. هرکسی که رئیس می‌شود، فقط برای دوومیدانی کار کند و همه ورزشکاران را ببیند. اینطور نباشد که وقتی یک ورزشکار افت کرد، خیلی زود فراموش شود.»