در حالی که یک سال تا برگزاری المپیک توکیو مانده است، ژاپنی‌ها دست به اقداماتی زدند که حال و هوای المپیک را در توکیو نگه دارند. به عنوان مثال آنها مشعل المپیک را به صورت آزمایشی روشن کردند یا در روزی که قرار بود افتتاحیه بازی‌ها باشد، با پخش یک کلیپ به المپیکی‌ها امید دادند. در آخرین مورد هم که البته یک اتفاق اجباری بود، از آتش‌بازی این بازی‌ها رونمایی شد. طبق سنت، آتش‌بازی یکی از مراسم‌هایی است که در افتتاحیه و اختتامیه المپیک برگزار می‌شود. با توجه به تعویق المپیک و اینکه نگهداری مواد آتش‌بازی تا یک سال دیگر امن نخواهد بود، بنابراین کمیته برگزاری المپیک تصمیم گرفت این مواد را استفاده کند. کمیته برگزاری در کوه فیجی مراسم آتش‌بازی راه انداخت که بسیار مورد توجه بود.