صالحی‌امیری رییس کمیته ملی المپیک در نشست آنلاین دیروز خود با رسانه‌ها درباره حاشیه‌های به وجود آمده در انتخابات کمیسیون ورزشکاران گفت:«کمیسیون ورزشکاران یکی از کمیسیون‌های مهم هجده‌گانه کمیته ملی المپیک است. همه اعضای کمیسیون قهرمانان و فرزندان این سرزمین هستند. مگر در فدراسیون‌ها رقابت وجود ندارد؟ حتی برخی از قهرمانان قبل از کمیسیون ورزشکاران به من پیام دادند که نظر شما در انتخابات برای ما مهم است. من هم جواب دادم که بنده هیچ دخالتی در این کمیسیون ندارم. مثلا زهرا نعمتی که کاندیدای ریاست شده بود، شاید 10 ماه است که با من صحبت نکرده. نگاه من متفاوت است و معتقدم رقابتی که در کمیسیون ورزشکاران رخ داد، سازنده بود. هادی ساعی، آرش میراسماعیلی، مجتبی عابدینی، زهرا نعمتی، حمیده عباسعلی و... همه برای ما عزیز و قهرمانان بزرگی هستند. از شما سوال می‌کنم؛ برای من چه فرقی می‌کند هادی ساعی رییس شود یا زهرا نعمتی؟»