شیوع ویروس کرونا چندین ماه است که رویدادهای ورزشی لغو و ورزشکاران را خانه‌نشین کرده است. این ویروس برای لژیونرهای تنیس روی میز ایران شرایط متفاوتی را رقم زده است و آنها  تنها با ویزای کاری می‌توانند به کشورهای اروپایی برگردند. برخی از کشورهای اروپایی تصمیم دارند در صورت بهبود وضعیت کرونا در کشورهای خود، لیگ تنیس روی میز را برگزار کنند اما در حال حاضر برخی از پینگ‌پنگ‌بازان ایران که با ویزای توریستی به اروپا می‌رفتند، به دلیل صادر نشدن ویزای توریستی، فعلا نمی‌توانند راهی اروپا شوند. امین احمدیان در لیگ اتریش بازی می‌کند. حمید شمس در نظر داشت به آلمان سفر کند تا در صورت برگزاری لیگ، درآن شرکت کند، امیر حسین هدایی نیز زمانی که متوجه شد آلمان ویزا صادر نمی‌کند بنابراین به دنبال حضور در لیگ بلژیک است و فعلا از بلژیک درخواست ویزای کار کرده که باید دید این ویزا برای او صادر می‌شود یا خیر. نوشاد عالمیان هم ویزای یک ساله داشت که ویزای او تمام شده است و او نیز در صورتی که لیگ فرانسه آغاز شود باید ویزای خود را تمدید کند.