فدراسیون کشتی توانست در راستای تلاش برای پرداخت بدهی‌های معوق خود، یکی از مشکل‌سازترین بدهی‌های بر جای مانده مربوط به سال‌های پیش را پرداخت کند. این بدهی هفت میلیارد تومانی یکی از چالش‌های مهم بود که می‌توانست بر اعزام‌ ورزشکاران و برگزاری تورنمنت‌های داخلی و همچنین اعزام‌های کشتی گیران به رقابت‌های خارجی اثر سوء بگذارد. مبلغ پرداخت شده شامل هزینه‌های آژانس‌های هواپیمایی و همچنین ترانسفر داخلی بود که پنج میلیارد آن از فدراسیون‌های قبل و دو میلیارد نیز برای هزینه‌های مربوط به سفرها در زمان فدراسیون فعلی بود که به 10 شرکت مربوطه پرداخت شد.