فدراسیون کشتی در راه مبارزه جدی با دوپینگ، از تمامی کشتی‌گیران پیش از حضور در اردو تعهد کتبی برای قبول تمامی مسئولیت‌ها و هزینه‌های دوپینگ احتمالی می‌گیرد. محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در این باره گفت:«فدراسیون کشتی در خصوص مبارزه جدی با دوپینگ تمام تلاش خود را خواهد کرد تا سایه شوم دوپینگ از سر ورزش ملی ما برداشته شود و بر این اساس آمار نمونه‌های گرفته شده از کشتی‌گیران در ۶ ماه گذشته نزدیک به دو برابر زمان مشابه در سال قبل بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، این میزان به پنج برابر در سال جدید خواهد رسید. در صورت تخطی سهوی و یا عمدی هر یک از کشتی‌گیران، با  فرد و یا افراد خاطی برخورد جدی و قاطع خواهد شد و مسئولیت محرومیت و جرائم سنگین نقدی آن بر عهده کشتی‌گیر مربوطه خواهد بود و پس از اعلام قطعی دوپینگ، نام ورزشکار خاطی از طریق سایت فدراسیون کشتی به اطلاع عموم خواهد رسید. سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد:«از این پس، پیش از حضور کشتی‌گیران در اردوهای تیم‌های ملی در همه رده‌های سنی برای رعایت موارد مرتبط با داروهای نیروزا و دوپینگ تعهد کتبی همراه با ضمانت قانونی و اجرایی گرفته می‌شود و در صورت انجام هر تخلف احتمالی، کشتی‌گیر مسئول جرائم آن خواهد بود.»