علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی در نشست بررسی چرخه انتخابی تیم ملی با خبرنگاران در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه همه کشتی‌گیران در هر وضعیتی اگر توانایی کشتی گرفتن دارند، می‌توانند طبق قانون جدید وارد چرخه انتخابی شوند، گفت:«با رضا یزدانی هفته پیش صحبت کردم. گفت تمرین می‌کنم و می‌خواهم کشتی بگیرم. او پسر خوب و قهرمان بزرگی است و امیدوارم موفق باشد. تمام ۹۷ کیلوگرم‌های ما باید بیایند در قهرمانی کشور کشتی بگیرند تا طبق قانون چرخه کشتی بگیرند.» وی افزود:«ما قانون انتخابی را در مجمع تصویب می‌کنیم تا قانون شود. ما می‌خواهیم این باب شود که اگر حق کشتی‌گیری خورده شد، بتواند برود شکایت کند و هر کس از جمله من اگر مقصر بودیم در دادگاه پاسخگو باشیم. حق خیلی‌ها در تاریخ کشتی ما خورده شده و می‌خواهیم روشی قانونی اجرا کنیم تا دیگر حقی از کسی ضایع نشود.»