سرپرستان رشته‌های کاندیدا برای حضور در المپیک توکیو قرار است نشستی را چهارشنبه با نصرا... سجادی سرپرست کاروان ایران، پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، مهدی علی‌نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و علی رغبتی داشته باشند. در این نشست قرار است سرپرستان گزارشی را از روند تمرینی ورزشکاران خود در شرایط قرنطینه ارائه کنند. همچنین در این نشست قرار است برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی تمرینات مجازی انجام شود. جلسه ستاد مبارزه با کرونا نیز دوشنبه برگزار می‌شود که نتیجه آن در بحث شروع تمرینات بدنسازی برخی رشته‌ها اهمیت دارد. چراکه اگر روند کرونا نگران‌کننده نباشد، ممکن است برخی رشته‌ها بتوانند در آکادمی ملی المپیک آن هم با رعایت کامل پروتکل بهداشتی و با اعمال محدودیت نفرات، تمرینات بدنسازی خود را انجام دهند.