قرار بود دادگاه حکمیت ورزشی برای رسیدگی به شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو در خصوص تعلیق این رشته المپیکی، 20 فروردین در لوزان سوئیس برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شد. بعد از این اتفاق، دادگاه حکمیت ورزش به تازگی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جودو ایران سه تاریخ جدید را برای برگزاری دادگاه پیشنهاد داد تا با هماهنگی دو طرف زمان جدید برای رسیدگی به این پرونده را مشخص کنند. با تصمیم فدراسیون جودو ایران 27 شهریورماه به عنوان تاریخ جدید دادگاه حکمیت ورزشی انتخاب شد. هیات اعزامی ایران در این تاریخ از حقانیت جودو ایران دفاع خواهند کرد.