یک استاد اقتصاد معتقد است: اگر مشکل تحریم حل نشود و جریان تجارت ما در بحث نفت و دیگر کالا‌ها برقرار نشود و امکان مراودات مالی نیز همچنان قطع بماند، وضع سخت‌تر می‌شود. در تیر ماه شاید فوران تورمی رخ ندهد، اما فکر می‌کنم از نیمه دوم سال جهش‌های قیمت را خواهیم داشت.

مرتضی افقه، در گفت‌وگو با انتخاب، تصریح کرد:چالش‌های اقتصاد پیش رو بخصوص تا شهریور ماه در حوزه بروز آثار تورمی بودجه، وضعیت سخت‌تری برای طبقات فرودست به وجود می‌آورد که دولت نیز در مقابل تنها به ارائه کالابرگ بسنده کرده است.

وی درباره توزیع کالابرگ برای مقابله با تورم گفت: این تصمیم در جهت مبارزه با تورم نیست، بلکه اقدامی برای کاهش درد فقراست، البته اگر خوب انجام شود. یکی از وظایف دولت این است که توزیع کالا‌های اساسی را برای فقرا انجام دهد. در واقع، در شرایط سخت فعلی، دولت باید به فقرایی که با سوءتدبیر مدیران به این وضعیت افتاده اند کمک کند. کالابرگ باید یک امر موقت درنظر گرفته شود چراکه شان ملت این نیست، ملت باید با تلاش و عزت نفس خودش کار کند. اینکه ما ناچار شده‌ایم به سمت جیره‌بندی و کالابرگ برویم اصلا خوب نیست زیرا این وضعیت فقط در شرایط جنگی رخ می‌دهد.

این استاد اقتصاد سپس درباره دلاری شدن اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها در حوزه مسکن با دلار اشاره کرد: وقتی که تورم شدید و افسار آن از دست نهاد‌های دولتی خارج شود، ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و عملا پول‌های با ارزش مانند دلار عملا جایگزین خواهند شد. مسئول این وضعیت، تورم است و تورم نیز ناشی از سوءتدبیر مدیران و بی‌تدبیری در حل مشکل تحریم هاست. مجموعه این روند باعث شده است که اقتصاد ما به سمت تورم‌های بسیار شدید حرکت کند.

افقه درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد گفت: اقتصاد ما از دو نقطه دچار ضربه شده است و هر دو ریشه در سوءتدبیر دارد. البته اگر تحریم هم برداشته شود تفکر ضدتوسعه حاکم در ساختار‌های دولتی و بودجه‌بگیر موانع اصلی هستند. درصورت رفع تحریم‌ها درست است که مشکلات تاحدی حل می‌شود، اما اصل مشکل و ناکارآمدی‌های داخلی همچنان وجود دارند و باعث می‌شوند ما همچنان وابسته به نفت و آسیب‌پذیر باشیم.

وی تاکید کرد: دولت فعلی که هیات دولت ناکارآمد دارد نیز بر این روند تاثیرگذار است. بی‌ثباتی‌های مدیریتی این دولت ناکارآمد نیز موجب فرصت‌سوزی‌های زیاد خواهد شد.