به استناد نامه شماره ۸۲۲۸۹ مورخ 24/02/1403 معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت تسری مجوز صادرات فراورده‌های اصلی برای پالایشگاه‌های نفت (دارای مجوز صادرات از وزیر نفت) به خریداران آنها در بورس بلامانع است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۸۷۳۳۲۸ تاریخ 26/۱۲/1402 معاون محترم امور گمرکی با عنایت به موافقت وزیر محترم نفت در هامش نامه شماره م ب / ۷۲۵۶۰ تاریخ 18/۰۲/1403 مبنی بر بلامانع بودن تسری مجوز صادرات فراورده‌های اصلی برای پالایشگاه‌های نفتی دارای مجوز صادرات از وزیر نفت به خریداران آنها در بورس در چارچوب قوانین و مقررات خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.