رییس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه‌دار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد از ورود افراد بی‌هویت به بازار و‌ کسب و کارها جلوگیری می‌کند. حمبدرضا رستگارپور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش نرخ تورم کالاها و اقلامی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند، گفت: یکی از دلایل اینکه کالاهایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند اما در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسند، موضوع نظارت است. اتحادیه و اتاق‌های اصناف مسئول نظارت هستند و ما خود انتظامی داریم به این معنا که قانون به ما اجازه داده که نظارت داشته باشیم. او تصریح کرد: اما از آنجایی که اطلاعی نداریم این ارز ترجیحی را به کدام واحد صنف ارایه داده‌اند، نمی‌توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم. دولت و کاسب هر کدام کار خودشان را می‌کنند و ما هم در اتاق اصناف از این روند 

بی‌اطلاع هستیم.