مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه شرکت چینی سازنده مسکن، در تهران مستقر شده است گفت: تامین پول چینی‌ها از مسیر یوزانس خواهد بود. به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی هدایت افزود: اما دو شرط اساسی برای ورود چینی‌ها به بافت فرسوده تهران از ابتدا تاکید شد. اول اینکه چینی‌ها تامین منابع انجام دهند تا به رونق ساخت‌وساز در تهران با رویکرد نوسازی بافت فرسوده کمک کنند. دومین شرط اساسی نیز موضوع انتقال تکنولوژی جدید است. پس بنابراین تا این دو موضوع محقق نشود عملا با شرکت‌های چینی وارد قرارداد نخواهیم شد. البته باید چینی‌ها در پروژه‌ها از کارگران ایرانی و مصالح ساختمانی ایرانی نیز استفاده کنند. او همچنین اعلام کرد: فعالا در مرحله اول تفاهم هستیم و قرار است که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود. اما هنوز به مرحله قرارداد 

نرسیده است.