بازار سرمایه با ادامه وضعیت نابسامان روزهای گذشته، در طی معاملات دیروز نیز با ریزشی ۲۲ هزار واحدی به کار خود پایان داد و شاخص به 2 میلیون و 56 هزار واحد رسید. همچنین  نیز شاخص کل هم‌وزن با ریزشی 5100 واحدی به ارتفاع 680 هزار واحد رسید. به گزارش تسنیم، در بازار دوشنبه 98 نماد در محدوده مثبت و 352 نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس 160 نماد در محدوده مثبت و 268 نماد در محدوده منفی معامله شدند.