رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه سال گذشته مالیات ۹۰ درصد صنوف و مشاغل، از صفر تا ۲۰ میلیون تومان بوده است، گفت: پارسال میانگین مالیات ستانی از اصناف و بازاریان فقط هفت میلیون تومان بوده است. به گزارش تسنیم، سید هادی سبحانیان در نشستی با مسئولان مرکز دادرسی مالیاتی کشور با بیان اینکه در دریافت مالیات از اصناف و بازاریان تنها 6 درصد منابع وصولی سال گذشته مالیاتی ما از محل مالیات اصناف و مشاغل تامین می‌شد افزود: یعنی از حدود 850 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور حدود 50 هزار میلیارد تومان مالیات از اصناف و مشاغل بود درحالیکه به گزارش مراجع رسمی بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش اصناف است با این حال در همین حوزه تمرکز مابر دانه درشت‌هاست. او تصریح کرد که این نشان می‌دهد فشار نظام مالیاتی بر اصناف فشار کمی است و باید آنها را بر انجام تکالیف خود آشنا کنیم.