یک دیواره آجری از یک بنا و چند آثار تاریخی دیگر در ابتدای خیابان باباطاهر همدان که از سوی شهرداری به‌منظور آغاز عملیات عمرانی پیاده‌راه سازی آغاز شده بود، کشف شد.  به نظر باستان‌شناسان شواهدی از دوره اسلامی و ایلخانی روی بعضی تکه‌های سفال‌های این آثار قابل رؤیت است.