مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با هر یک درجه کاهش دما ۲۵ میلیون متر مکعب گاز بیشتری باید تامین شود، در این شرایط آنچه باید اجرا شود اینکه جلوی مصرف بی‌رویه گاز گرفته شود تا سوخت و خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی، پتروشمی، فولادی و صنایع مولد و اشتغال‌آفرین که نهاده‌های ما را تولید می‌کنند، دچار چالش نشود. به گزارش ایلنا، مرتضی شاه‌میرزایی تاکید کرد: اکنون آمارها حاکی از این است که بازدهی برخی نیروگاه‌های قدیمی حتی تا زیر ۲۰ درصد است و این به معنی هدررفت منابع است.