به گفته رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل، یکی از شرکت‌های بزرگ کشور برنج‌های در انبار مانده کشاورزان را در دو ماه گذشته خرید و این اتفاق به افزایش قیمت برنج ایرانی انجامید. به گزارش ایلنا، علی طاهری اطاق‌سرا با یادآوری شروع افزایش قیمت برنج از اسفندماه، افزود: این شرکت در نشستی که با یکی از وزارتخانه‌ها داشت بر سر خرید برنج‌های انبار شده به توافق رسید و در ابتدای امر و اوایل اسفند برنج را با قیمت ۶۸ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان در هر کیلو از کشاورزان می‌خرید اما هر قدر خرید این شرکت ادامه پیدا می‌کرد قیمت کشاورزان برای برنج بالاتر می‌رفت و تا ۹۵ هزار تومان در هر کیلو هم پیش رفت تا اینکه سرانجام خرید آن ۱۰ روز پیش متوقف شد. او نرخ ارز را هم بر افزایش قیمت برنج ایرانی موثر دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز قیمت برنج‌های خارجی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بالا رفت.