بیش از یک سال است که وزارت صمت آمار تولیدات صنعتی و معدنی را حبس کرده است و به جز چند آمار گزینشی، از انتشار سایر اطلاعات مربوط به میزان تولید سرباز می زند. به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل انتشار آمار تولید محصولاتی که بیشتر به عنوان ماده اولیه در زنجیره تولید استفاده می‌شوند، فعالان حوزه صنعت و معدن اطلاعات دقیقی از فرآیندهای تولید به دست می‌آوردند، اما متأسفانه اما بیش از یک سال است که فقط برخی آمار به خصوص آمار مربوط به تولید خودرو به صورت گزینشی توسط روابط عمومی این وزارتخانه منتشر شده است. از سویی دیگر نیز شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده که قطعاً جذب مشارکت مردم در امور تولیدی نیازمند آمار و اطلاعات شفاف است بنابراین مشخص است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی صنعتی و معدنی که ستون فقرات تولید کشور هستند، نمی‌توان تصویری روشن از قامت اقتصاد ملی در دست داشت.